Algemene voorwaarden van Kustappartementen Katwijk 

1. Bevestiging en inhoud van de reservering

1.1. Een reservering bij Kustappartementenkatwijk.com kan telefonisch, schriftelijk of elektronisch (internet/e-mail, WhatsApp) of afgesloten worden. 

1.2 Met een boekingsbevestiging verbindt de gast (minimaal 21 jaar) zich tot het aangaan van een huurcontract. Iedere boekingsaanvraag wordt door de verhuurder bevestigd middels een boekingsbevestiging. De bevestiging en factuur wordt per email verzonden.

1.3 Het appartement KW2G kan met maximaal 5 personen gebruikt worden, waarbij kinderen als volwaardige personen meetellen. Het appartement KW2F kan met maximaal 4 personen gebruikt worden. Het zomerhuis is geschikt voor maximaal 3 personen. Het is niet toegestaan met meer personen de accommodatie te gebruiken.

1.4 Groepen jongeren worden niet toegelaten.

Om een correcte boeking te hebben en eventuele misverstanden te voorkomen, is het raadzaam dat de gast deze gegevens controleert. Voor eventuele gevolgen door fouten of in compleetheid van de gegevens, kan de huisheer niet aansprakelijk gesteld worden. Eventuele fouten in de gegevens dienen binnen 3 dagen na het ontvangen van de bevestiging van uw reservering gemeld te worden bij de gastheer/eigenaar.

 2. Prijzen en betaling.

2.1 Prijzen zijn inclusief fietsverhuur (bij appartamenten), keukenpakket, btw, gas, water en elektra.  

2.2 Bij de prijs is geen schadeverzekering, annuleringsverzekering of reisverzekering inbegrepen. U wordt dringend geadviseerd deze zelf af te sluiten. 

2.3 De aanbetaling van het huurbedrag dient binnen 7 (zeven) dagen betaald te zijn. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. U kunt het bedrag overmaken op REKENINGNUMMER: IBAN: NL58ABNA0877.9656.25 BIC: ABNANL2A ten name van DUINFLORA VASTGOED B.V. onder vermelding van uw reserveringsnummer.   

2.4 De prijzen zijn exclusief verplichte toeristenbelasting € 1,86 per persoon per nacht, linnen/handdoekenpakket á €15,00 p.p. en eindschoonmaak á €60,00 indien het appartement bezemschoon en vaatvrij wordt opgeleverd. Deze extra kosten worden op uw offerte vermeld en later bij uw vertrek verrekend. 

2.5 Bij niet tijdige betaling is de huisheer gerechtigd de reservering te annuleren.  

2.6 Exclusief parkeerkaart. 

2.7 Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 5). 

3. Extra kosten  

3.1 Bij sterke vervuiling of ernstige schade worden de extra kosten in rekening gebracht.  

4. Rechten en plichten van de gast/en.

4.1 De dag, datum en het tijdstip van verhuur. Wij verhuren het appartement per weekend, midweek en week. In het hoogseizoen (juli, augustus) alleen per week (weken). 

De aankomst is vanaf 14.00 uur en vertrek voor 9.30 uur. 

4.2 Er zijn geen huisdieren toegestaan in onze appartement. 

4.3 De gast dient zich te houden aan de huisreglementen, die opgenomen zijn in de welkomstmap van het appartement.  

4.4 Het appartement en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt.  

4.5 Het appartement is binnen rookvrij, open vuur, barbecueën (ook niet op het balkon) e.d. zijn niet toegestaan. 

4.6 De gast heeft de plicht als goed huisvader zorg te dragen voor het appartement. 

4.7 Tijdens het gebruik van het appartement is de gast volledig aansprakelijk voor het gehuurde appartement, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door eigen toedoen en/of door medegebruikers, geheel door de gast vergoed dienen te worden, terstond en aan de gastheer/eigenaar. Ook voor eventuele bijkomende kosten. De gastheer/eigenaar is bij voorbaat gerechtigd de gast altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend.  

5. Annulering door gast. 

5.1 Annulering tot 1 week (7 dagen) voor aankomst is kosteloos. 

5.2 Bij annulering tot 5 dagen tot aankomst wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.  

5.3 Bij annulering binnen 3 dagen voor aankomst wordt 75% van het huurbedrag in rekening gebracht.

5.4 Een omboeking is tot 2 weken (14 dagen) voor de aanvang van de huurperiode in overleg mogelijk (indien het appartement beschikbaar is). Kosten hiervoor zijn € 25,-.  

5.5 Een annulering door de gast dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd onder vermelding van reserveringsnaam, huurperiode en reserveringsnummer.  

6. Klachten. 

6.1 De gast dient een klacht, ontstaan bij aanvang van de huur of gedurende het gebruik van het appartement, direct te melden aan de beheerder. De beheerder/eigenaar zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op te lossen. 

6.2 Een klacht moet direct worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen. 

8. Aansprakelijkheid van gast

8.1 Gastheer/eigenaar staat borg voor een juiste beschrijving en een goede nakoming van de bepalingen in het huurcontract.  

8.2 Gastheer/eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het appartement.  

8.3 Gastheer/eigenaar is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.  

8.4 Gastheer/eigenaar is niet verantwoordelijk voor incidentele storingen aan bijvoorbeeld de apparatuur, voor natuurschade of klimatologische veranderingen.  

8.5 Gastheer/eigenaar is niet verantwoordelijk voor overmacht situaties, zoals oorlog, stakingen, militaire oefeningen, natuurgeweld en dergelijke.   

9. Overige

9.1 Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.