Betaling

Hoe wordt de betaling geregeld?

U boekt direct bij kustappartementenkatwijk via ons site en bespreekt met ons de wijze van betaling.